top of page

Resilience foundation: what is the future of communications in Ukraine - Становлення стійкості: яке майбутнє комунікацій в Україні


о. Андрій Шестак


Директор Школи журналістики та комунікацій УКУ, заступник декана факультету суспільних наук УКУ, асоційований дослідник Міжнародного інституту етики і проблем сучасності


Католицьке суспільне вчення піднімає низку питань, які відносяться до соціально-економічних феноменів. Водночас КСВ не заторкує питання комунікацій, які є підставовим інструментом до впровадження у соціальне життя запропонованих Римськими Понтифіками ідей. Паралельно із цим за аналогічною абревіатурою КСВ в українському полі комунікацій працює концепція Корпоративної соціальної відповідальності, яка відноситься до бізнес структур, журналісти послуговуються принципами “стандартів журналістики”. Як ці та інші, саме етичні орієнтири, корелюють із Католицьким суспільним вченням, а також яким чином виробляти нові стандарти у журналістиці та комунікаціях та розбудови стійкості.Comments


bottom of page