top of page

Values and Social Principles in the Postwar Reconstruction of Ukraine - Ціннісні орієнтири і соціальні принципи у післявоєнному відновленні УкраїниАнатолій Бабинський


Науковий співробітник Інституту Історії Церкви УКУ, асоційований дослідник Міжнародного інституту етики і проблем сучасності


Юрій Підлісний


Керівник програми “Етика-політика-економіка”, завідувач кафедри політичних наук факультету суспільних наук УКУ, асоційований дослідник Міжнародного інституту етики і проблем сучасності


Війни закінчуються. настає час відбудови країни. Для України особливо важливо не лише відбудувати знищені міста, села, інфраструктуру, але і загоїти рани війни, болі від втрат і каліцтва рідних. А також постане потреба, по суті, з нуля, вибудувати новий суспільний договір в Україні заклавши напрямни для творення політик в основних галузях суспільного і суспільно-політичного та економічного життя. Цей суспільний договір мав би спиратися на ті цінності і принципи, які сприятимуть утвердженню гідності людини і особистому, сімейному розвитку і процвітанню держави.


Wars end. And the time is coming to rebuild the country. For Ukraine, it is especially important not only to rebuild the destroyed cities, villages, and infrastructure, but also to heal the wounds of war, pain from the loss and mutilation of relatives. And there will also be a need, essentially from scratch, to build a new social contract in Ukraine, laying guidelines for creating policies in the main areas of social and socio-political and economic life. this social contract should be based on those values ​​and principles that will promote the affirmation of human dignity and personal and family development and prosperity of the state.Comments


bottom of page